06 - 403 631 00

Opleiding Criminaliteitsanalyse Omgevingsrecht (Milieu)

          flyer

De inhoud van tactische analyse opleiding is identiek voor Milieu analyse. Daarom verwijzen we graag naar deze flyer.

 

algemeen

 

INHOUD:

De training criminaliteitsanalyse omgevingsrecht richt zich op het uitbrengen van een advies op middellange termijn. In deze opleiding koppelen we specifieke kennis over milieudelicten aan technieken van criminaliteitsanalyse. Je wordt opgeleid voor het analyseren van relatief complexe milieucriminaliteitsvraagstukken op het gebied van afvalstromen en organisatiestructuren. Naast analyseren ligt de focus op het uitbrengen van advies over de aanpak van vormen van milieu- en organisatiecriminaliteit. Om te zorgen voor een goede aansluiting bij de praktijk, werkt iedere cursist met een eigen casus. Zo willen we een praktisch toepasbare maatwerktraining leveren aan onze deelnemers.

doelgroep

 

VOOR WIE:

De training is bedoeld voor analisten, informatiemakelaars en adviseurs die werkzaam zijn voor organisaties die zich richten op de bestuurlijke en strafrechtelijke aanpak van milieucriminaliteit. Denk hierbij aan tactische en strategische milieuanalisten van RIEC’s, RUD’s, gemeenten, Politie, NVWA, ILT en Waterschappen.

 

HET DOEL:

Na de training ben je in staat om een analysevraag te definiëren, de benodigde gegevens te verzamelen en te analyseren. Vervolgens kun je aan de opdrachtgever je advies over interventiestrategieën en opsporingsdoelstellingen inzake milieucriminaliteit op een onderbouwde, effectieve en efficiënte manier presenteren. 

programma

 

MODULES:

   1. Intake, analyseplan en analysemethoden (3 dagen).

   2. Open bronnen, geografisch en sociaal netwerk (3 dagen).

   3. Intervisie, creatieve denktechnieken, adviseren, concluderen en rapporteren (3 dagen).

   4. Presenteren (1 dag).

   5. Afronding, eindpresentatie (1 dag). 

 

STUDIEBELASTING:

De studiebelasting: 11 contactdagen en 16 dagen zelfstudie verspreid over 6 maanden.

 

Vraag naar de exacte data.

intake

 

AFSPRAAK:

Om de opleiding zo veel mogelijk aan te laten sluiten bij de cursisten en de praktijk zetten we een aantal stappen voordat de cursus start. Allereerst vindt er een persoonlijk intake gesprek plaats. Hiervoor kun je een afspraak met ons maken. We bespreken met de deelnemende cursisten de opleidingswensen en bekijken de dagelijkse praktijk. Zo kunnen de trainers hun programma’s laten aansluiten op de leerwensen en -voorkeuren van de deelnemers.

 

EIGEN PRAKTIJK:

Ratio Academy is van mening dat een cursus of training aan moet sluiten op de dagelijkse praktijk van de analisten om het hoogste rendement te behalen. Daarom richten wij de cursus in met een casus uit de praktijk van de cursist. De deelnemers voeren gedurende de looptijd van de cursus een volledige tactische analyse uit, startend met het voeren van een gesprek met de opdrachtgever en een contextanalyse en eindigend in een adviserend verslag met eindpresentatie.

 

BEGELEIDING:

De deelnemers krijgen begeleiding tijdens elke stap van dit proces waardoor zij vragen die naar voren komen tijdens het uitvoeren van de analyse aan de trainers voor kunnen leggen. Iedere cursist ontvangt, naast de gebruikelijke feedback, individuele terugkoppeling op zijn of haar opdracht.

inschrijven

 

KOSTEN:

De kosten voor deelname aan de cursus bedragen € 6.500,- per deelnemer. Deze kosten zijn inclusief cursusruimte, lunch, versnaperingen en cursusmateriaal en exclusief 21% BTW. De cursus vindt plaats in Bergen op Zoom, op onze eigen traningslocatie.

 

UITGANGSPUNTEN:

   1. Inschrijving vindt plaats nadat er een intakegesprek heeft plaatsgevonden. 

   2. De groepen cursisten bestaan uit minimaal 8 en maximaal 12 personen.
   3. Cursisten zijn in het bezit van een laptop met microsoft office (word, excel en powerpoint).

   4. Wij stellen geen vooropleidingseisen. Het niveau van de cursus schatten wij in als HBO niveau.
       We gaan er van uit dat de cursisten in staat zijn om in korte tijd relatief veel informatie te verwerken.

   5. De cursisten krijgen voldoende tijd van hun werkgever om de cursus te volgen. De cursist heeft
       naast de 11 contactdagen ongeveer 16 dagen nodig voor het maken van de opdrachten.
       De totale studiebelasting is daarmee 27 dagen, verspreid over een half jaar.

   6. Cursisten en de budgetbevoegden binnen hun organisatie hebben kennis genomen van de
       algemene voorwaarden voor cursussen van Ratio Academy. Deze ontvangt u bij het inschrijfformulier.