06 - 403 631 00

Bewustwordingstraining ondermijnende criminaliteit

algemeen

 

INHOUD:

Criminaliteit zit verweven in onze maatschappij. Om overheidsorganisatie bewust te maken van signalen van ondermijning is deze 'awareness'-training ontwikkeld. De training kan ingezet worden als voorbereiding op het opstellen van ondermijningsbeelden. Maar ook als de beelden al zijn gepresenteerd is de training een manier om de bewustwording te vergroten.

De training duurt een dagdeel. Onderwerpen zijn het herkennen van signalen op basis van de acht bouwstenen van ondermijnende criminaliteit, het uitwerken van een inhoudelijke casus al dan niet uit het ondermijningsbeeld en door middel van een spel ervaren hoe je integraal samenwerkt. Als de groep is samengesteld uit deelnemers van de verschillende partners bevordert dat de leeropbrengst.

Deze basistraining kan aangepast worden tot een maatwerktraining als dat voor de deelnemers of voor de organisaties waarvan zij afkomstig zijn wenselijk is. Voor informatie over deze basistraining of persoonlijke maatwerk komen wij graag met u in contact. Via het contactformulier kunt u ons bereiken.

doelgroep

 

VOOR WIE:

De training is bedoeld voor medewerker die werkzaam zijn voor organisaties die zich richten op de integrale bestrijding van criminaliteit, integriteitsschendingen en overlast. Denk hierbij aan RIEC's, gemeenten, politie, belastingdienst, milieudienst, provincie. De focus ligt op het herkennen van signalen in ieder onderdeel van de organisatie. 

 

HET DOEL:

De doelstelling is dat de cursisten na het volgen van de opleiding bewuster zijn van signalen die kunnen duiden op ondermijnende criminaliteit. De deelnemers zijn dan in staat om signalen te herkennen en begrijpen dat alleen door samenwerking en informatiedeling een aanpak mogelijk is.

programma

 

STUDIEBELASTING:

De studiebelasting is een dagdeel. Op verzoek is maatwerk op inhoud en duur mogelijk.

 

DATA: in onderling overleg

inschrijven

 

INSCHRIJVEN:

Voor informatie over deze basistraining of persoonlijke maatwerk komen wij graag met u in contact. Via het contactformulier kunt u ons bereiken.