06 - 403 631 00

Opleiding Tactische Criminaliteitsanalyse

          flyer

algemeen

 

INHOUD:

De training tactische criminaliteitsanalyse richt zich op het uitbrengen van een advies op middellange termijn. De cursus concentreert zich op het onderbouwen van een vermoeden van betrokkenheid bij criminaliteit. Dit kan van één persoon, een groep personen, een pand of een ander object zijn. Want zowel bij de strafrechtelijke als bij de bestuurlijke aanpak van criminaliteit speelt tactische criminaliteitsanalyse een grote rol. Tactisch analisten verzamelen, veredelen en analyseren. Zij adviseren na analyse de verschillende ketenpartners of hun eigen organisatie over mogelijkheden om de criminele activiteiten van de geanalyseerde persoon of organisatie in te perken of in de toekomst te voorkomen. Om te zorgen voor een goede aansluiting bij de praktijk, werkt iedere cursist met een eigen casus. Zo willen we een praktisch toepasbare maatwerktraining leveren.

 

doelgroep

 

VOOR WIE:

De training is bedoeld voor analisten en adviseurs die werkzaam zijn voor organisaties die zich richten op de integrale bestrijding van criminaliteit, integriteitsschendingen en overlast. Denk hierbij aan analisten en informatiecoordinatoren van RIEC's, gemeenten, politie, belastingdienst, milieudienst, defensie, provincie. De focus ligt op geïntegreerde en gezamenlijke aanpak.

 

HET DOEL:

De doelstelling is dat de cursisten na het volgen van de opleiding onderbouwde kennis hebben van de mogelijkheden van tactische analyse.

De deelnemers zijn dan in staat om een integraal probleem te definiëren, te analyseren en onderbouwd advies uit te brengen voor  geïntegreerde aanpak of preventie. Voor alle fasen van het proces leren de analisten technieken die gebaseerd zijn op wetenschappelijke onderzoeksmethoden, adviesvaardigheden, de criminaliteitsanalyse en de inlichtingenanalyse. De advisering zal gericht zijn op de middellange termijn in tegenstelling tot de training van strategische analyse die gaat over lange termijn advies.

programma

 

MODULES:

   1. Intake, analyseplan en analysemethoden (3 dagen).

   2. intervisie op het analyseplan (1dag online)

   3. Open bronnen, geografisch en sociaal netwerk (3 dagen).

   4. Creatieve denktechnieken, adviseren, concluderen en rapporteren (2 dagen).

   5. Presenteren (1 dag).

   6. Afronding, eindpresentatie (1 dag). 

 

STUDIEBELASTING:

De studiebelasting: 11 contactdagen en 16 dagen zelfstudie verspreid over 6 maanden.

 

DATA ONDER VOORBEHOUD:

23-24-25 februari 2022

23-24-25 maart 2022

12-13-14 april 2022

8 juni 2022

29 juni 2022

intake

 

AFSPRAAK:

Om de opleiding zo veel mogelijk aan te laten sluiten bij de cursisten en de praktijk zetten we een aantal stappen voordat de cursus start. Allereerst vindt er een persoonlijk intake gesprek plaats. Hiervoor kun je een afspraak met ons maken. We bespreken met de deelnemende cursisten de opleidingswensen en bekijken de dagelijkse praktijk. Zo kunnen de trainers hun programma’s laten aansluiten op de leerwensen en -voorkeuren van de deelnemers. 

 

EIGEN PRAKTIJK:

Ratio Academy is van mening dat een cursus of training aan moet sluiten op de dagelijkse praktijk van de analisten om het hoogste rendement te behalen. Daarom richten wij de cursus in met een casus uit de praktijk van de cursist. De deelnemers voeren gedurende de looptijd van de cursus een volledige tactische analyse uit, startend met het voeren van een gesprek met de opdrachtgever en een contextanalyse en eindigend in een adviserend verslag met eindpresentatie.

 

BEGELEIDING:

De deelnemers krijgen begeleiding tijdens elke stap van dit proces waardoor zij vragen die naar voren komen tijdens het uitvoeren van de analyse aan de trainers voor kunnen leggen. Iedere cursist ontvangt, naast de gebruikelijke feedback, individuele terugkoppeling op zijn of haar opdracht.

inschrijven

 

KOSTEN:

De kosten voor deelname aan de cursus bedragen € 6.350,- per deelnemer. Deze kosten zijn inclusief cursusruimte, lunch, versnaperingen en cursusmateriaal en exclusief 21% BTW. De cursus vindt plaats in Bergen op Zoom, onze coronaproof trainingsruimte.

 

UITGANGSPUNTEN:

   1. Inschrijving vindt plaats nadat er een intakegesprek heeft plaatsgevonden. 

   2. De groepen cursisten bestaan uit minimaal 8 en maximaal 12 personen.
   3. Cursisten zijn in het bezit van een laptop met microsoft office (word, excel en powerpoint).

   4. Wij stellen geen vooropleidingseisen. Het niveau van de cursus schatten wij in als HBO niveau.
       We gaan er van uit dat de cursisten in staat zijn om in korte tijd relatief veel informatie te verwerken.

   5. De cursisten krijgen voldoende tijd van hun werkgever om de cursus te volgen. De cursist heeft
       naast de 11 contactdagen ongeveer 16 dagen nodig voor het maken van de opdrachten.
       De totale studiebelasting is daarmee 27 dagen, verspreid over een half jaar.

   6. Cursisten en de budgetbevoegden binnen hun organisatie hebben kennis genomen van de
       algemene voorwaarden voor cursussen van Ratio Academy. Deze ontvangt u bij het inschrijfformulier.